a

About project

Przedsiębiorstwo ALWO Sp. z o.o. realizuje projekt: ”Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwo ALWO Sp. z o.o.” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy. Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej. Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie 01.08.2020 r. -31.10.2020 r.
Wartość projektu: 183 491,31 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 183 491,31 PLN
Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r.- 31.10.2020  r.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.